fbpx
ОП „Иновации и конкурентноспособност“

ОП „Иновации и конкурентноспособност“

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
 
Бенефициент:  «ШИШАРКА» ООД

Регистрационен номер: BG616RF0P002-2.073-0004-C01
 
Обща стойност на проекта: 4, 257 лв., от които 3618, 45 лв. европейско и 638,55 лв. национално съфинансиране.

Начало: 23.06.2020 г.
Край:     23.09.2020 г.

Описание на цел и резултати:

Шишарка ООД е микропредприятие, от тип „семеен бизнес“ с двама наети служителя. Шишарка ООД наема туристически обект „Хижа Изгрев“ в село Чифлик, Троянския Балкан, на месечна база. В резултат от епидемичния взрив от COVID- 19 дейността на фирмата практически спря за повече от два месеца, а последващите месеци заетостта на хотела беше по-ниска в сравнение с предишни години, а ресторантът не беше толкова посещаван от външни лица, заради малкия брой туристи посещаващи региона през 2020г.

Получените средства по програмата се използват за покриване на разходи за наем и режийни през ниско-заетите месеци. Благодарение на тази финансова помощ се надяваме да продължи работата ни в областта на туризма и през 2021г.